Vinterserien 2022 – 2023

  • 3D rundan skjuts i en följd, med valfritt antal mål, med 1 eller 2 pilar per mål
  • Snittpoäng per pil räknas
  • Alla pilmaterial tillåts.
  • Indelning i åldersklasser endast för juniorer.
  • Ingen uppdelning i Herr eller Damklass
  • De 3 bästa resultaten räknas.
  • Avgift (tillfaller arrangörsklubben) 100 kr seniorer, 50 kr t.o.m. 16 klassen.
  • Betalning sker med swish.
  • Tävlingsstart kl 10:00

Arrangör väljer hur många mål/pil som skjuts på tävlingen.

Skjutavstånd för röd påle 5-35 meter, blå 5-25, svart 5-20, vit 5-15 meter.

C 16-60 skjuter från röd påle

L, B, I, R skjuter från blå påle

13-klass från svart

10-klass från vit

Anmälan och avanmälan görs här på hemsidan.

Även skyttar som inte är med och arrangerar någon vinterserietävling är välkomna att skjuta.

Ingen licens eller klubbkläder behövs

Bakgrund

För några år sedan gick några klubbar i Småland ihop för att förlänga 3D-säsongen lite. Vinterserien har varit igång sedan 2008 och intresset för träningstillfällena har varierat lika mycket som banorna. Det gemensamma målet har varit att ge nya skyttar en chans att komma ut samtidigt som de som skjutit länge får en möjlighet att lufta bågen och umgås med andra trevliga skyttar.