Regler

  • Vi räknar de 3 bästa resultaten.
  • 15 mål skjuts två gånger med eller utan ändring av avstånden.
  • En pil skjuts per mål, valfria pil material i alla skjutstilar.
  • Vid skjutpålen skjuter en skytt åt gången, med valfri fot mot pålen.
  • Vi gör så få klasser som möjligt, ingen uppdelning på herr och dam, åldersklasser endast för juniorer.
  • Avgift (tillfaller arrangörsklubben): 100 kr för senior och 50 kr t.o.m 16 klass.
  • Tävlingsstart: kl 10:00

Avstånd för röd påle max 35 meter, blå 25, svart 20, vit 15, då kan alla comp skyttar från 16 – 60 och Elit skjuta från röd. Lika för LB, B, I, och R från blå och endast 13 klass från svart, 10 klass från vit. Min avstånd 5 meter.

Sträva efter att göra lätta mål med bra backstop (mark). Utgå från att mål missas och placera målen därefter.

Se till att alla mål har 11-poäng zon.

Anmälan/avanmälan: Vi hoppas att alla vill anmäla sig här på hemsidan, detta för att arrangören ska veta hur många som kommer och framför allt veta så de inte behöver ställa in träningen. Gäller alla 3D träningarna i vinterserien.

Även banläggarna, skyttar från klubbar som inte är med och arrangerar 3D träning och klubblösa är välkomna att skjuta.