Regler

  • Vi räknar de 3 bästa resultaten.
  • 15 mål skjuts två gånger med eller utan ändring av avstånden.
  • En pil skjuts per mål, valfria pilmaterial i alla skjutstilar.
  • Vi gör så få klasser som möjligt, ingen uppdelning på herr och dam, åldersklasser endast för juniorer.
  • Avgift (tillfaller arrangörsklubben): 100kr för senior och 50kr t.o.m 16 klass.
  • Tävlingsstart: kl 10:00

Avstånd för röd påle max 35 meter, blå 25, svart 20, vit 15, då kan alla comp skyttar från 16 – 60 och Elit skjuta från röd. Lika för LB, B, I, och R från blå och endast 13 klass från svart, 10 klass från vit. Min avstånd 5 meter.

Sträva efter att göra lätta mål med bra backstop (mark), pga nybörjare.

Anmälan/avanmälan: Vi hoppas att alla vill anmäla sig här på hemsidan, detta för att arrangören ska veta hur många som kommer och framför allt veta så de inte behöver ställa in träningen. Gäller alla 3D träningarna i vinterserien.

Även banläggarna, skyttar från klubbar som inte är med och arrangerar 3D träning och klubblösa är välkomna att skjuta.

2017-08-18 Förslag till banläggarna
För att underlätta för banläggning har vi ett förslag. Endast en skytt vid skjutpålen. Då slipper banläggaren att göra bredare gångar, samt att det då blir rättvisare för skyttarna. Detta är endast en rekommendation