Regler

Arrangörsklubben väljer hur många mål som ska skjutas.

  • 2 pilar skjuts på varje mål.
  • Vid skjutpålen skjuter endast en skytt åt gången.
  • Alla pilmaterial tillåts.
  • Indelning i åldersklasser endast för juniorer.
  • Ingen uppdelning i Herr eller Dam.
  • De 3 bästa resultaten under perioden räknas.
  • Avgift (tillfaller arrangörsklubben) 100 kr seniorer, 50 kr t.o.m. 16 klassen.
  • Betalning sker med swish.
  • Tävlingsstart kl 10:00

För att göra serietabellen rättvis, när olika antal mål skjuts, så kommer snittvärdet per pil att redovisas i resultattabellen. Alltså, slutpoängen delas med antal skjutna pilar.

Ex: slutpoäng 195, antal mål 12, två pilar/mål 195 : 12 : 2 = 8,125.

Avstånd för röd påle max 35 meter, blå 25, svart 20, vit 15, då kan alla comp skyttar från 16 – 60 och Elit skjuta från röd. Lika för LB, B, I, och R från blå och endast 13 klass från svart, 10 klass från vit. Min avstånd 5 meter.

Sträva efter att göra lätta mål med bra backstop (mark), pga nybörjare. Utgå från att mål missas och placera målen därefter.

Anmälan/avanmälan: Vi hoppas att alla vill anmäla sig här på hemsidan, detta för att arrangören ska veta hur många som kommer och framför allt veta så de inte behöver ställa in träningen. Gäller alla 3D träningarna i vinterserien.

Även banläggarna, skyttar från klubbar som inte är med och arrangerar 3D träning och klubblösa är välkomna att skjuta, ingen licens krävs.

Bakgrund

För några år sedan gick några klubbar i Småland ihop för att förlänga 3D-säsongen lite. Vinterserien har varit igång sedan 2008 och intresset för träningstillfällena har varierat lika mycket som banorna. Det gemensamma målet har varit att ge nya skyttar en chans att komma ut samtidigt som de som skjutit länge får en möjlighet att lufta bågen och umgås med andra trevliga skyttar.